Gå direkt till innehåll
Starkt lokalt stöd för fortsatt gruvdrift!

Pressmeddelande -

Starkt lokalt stöd för fortsatt gruvdrift!

92 procent är positiva till gruvverksamheten i Pajala.
I åldersgruppen 18 till 34 år är hela 98 procent positiva.
– Det känns väldigt bra att en fortsatt gruvverksamhet i Pajala har ett så starkt lokalt stöd, konstaterar Åsa Alla, vice vd, Kaunis Iron.

Stödet för en fortsatt gruvverksamhet i Pajala är starkt bland lokalbefolkningen. Det visar en aktuell attitydundersökning där 500 pajalabor intervjuats av undersökningsbolaget Kantar Sifo.
92 procent är positiva till gruvan.
95 procent anser att gruvan har en positiv påverkan på samhället.
Än starkare blir stödet i den yngre gruppen, 18 till 34 år, där hela 98 procent ser positivt på gruvan.

Åsa Allan, vice vd på Kaunis Iron blir glad när hon tar del av resultaten:

– Det är givetvis viktigt att vi har ett starkt lokalt stöd för vår verksamhet. Undersökningen ger stöd för att vi ska fortsätta jobba för att utveckla verksamheten och det kan vi förhoppningsvis göra när de nya tillstånden beviljats.

  Undersökningen bekräftar också att Kaunis Iron är en attraktiv arbetsgivare:

  – Ja, hela 81 procent av de mellan 18 och 34 år svarar att de kan tänka sig att jobba inom gruvindustrin. Det är en väldigt stark siffra som lovar gott. Vi vill väldigt gärna rekrytera lokalt och ge många en chans till en yrkeskarriär i vår verksamhet.

  Bland resultaten märks det även att bolaget har etablerat sig på ett förtroendegivande sätt kring miljöarbetet och den dialog man vill ha med lokalsamhället, trots pandemin. 85 procent av alla tillfrågade säger sig ha ett stort förtroende för Kaunis Iron, 71 procent anser att Kaunis Iron har en öppen dialog om samhällsutveckling och miljöpåverkan och 65 procent anser att Kaunis Iron tar sitt ansvar för yttre miljö, natur, vattendrag, buller, damm mm.

  – Vi har såklart haft samma utmaningar som alla andra under pandemin då fysiska möten varit omöjliga, men vi får här bekräftat att vi ändå når ut med information, vilket känns bra, konstaterar Åsa Allan och tillägger:
  – Det faktum att hela 95 procent anser att gruvan har en positiv påverkan på samhället bekräftar att vi samhällsekonomiskt har en stor betydelse. 92 procent menar att gruvverksamheten leder till stärkt framtidstro, vilket visar att samhället lokalt vill ha en fortsatt gruvdrift i Pajala.


   Ämnen

   Kategorier

   Regioner


   I Pajala, 10 mil norr om Polcirkeln och mitt i vackra Tornedalen, hittar du Kaunis Iron.

   Vi är ett nytt och modernt gruvbolag som bryter järnmalm som vi sedan förädlar och säljer till världsmarknaden. Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar redan kraftigt efterfrågat bland världens stålverk.

   Siktet är inställt på en årsproduktion motsvarande 2,1 miljoner ton färdig produkt.

   Kontakter

   Välkommen till Kaunis Iron!

   I Pajala, 10 mil norr om Polcirkeln och mitt i vackra Tornedalen, hittar du Kaunis Iron.

   Vi är ett nytt och modernt gruvbolag som bryter järnmalm som vi sedan förädlar och säljer till världsmarknaden. Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar redan kraftigt efterfrågat bland världens stålverk.

   Kaunis Iron
   Bert-Ove Johanssons väg 8
   984 91 Pajala
   Sverige