Gå direkt till innehåll
Rekordleveranser för Kaunis Iron

Pressmeddelande -

Rekordleveranser för Kaunis Iron

Kaunis Irons femte verksamhetsår blir ännu ett lönsamt år med nya rekordleveranser.
Resultatet landar på 690 miljoner kronor.
– Nu kan vi börja realisera en gruvindustri som genererar arbetstillfällen och tillväxtmöjligheter för kommande generationer, konstaterar en nöjd Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron.

Nettomsättningen för 2023 uppgår till 2 831 miljoner kronor, en ökning med 107 miljoner jämfört med 2022. Totalresultatet landar på 690 miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster på 825 miljoner kronor.

Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron:

– Vi kan konstatera att vi gör ännu ett lönsamt år, vilket är viktigt då det gör det möjligt för oss att investera i framtiden på ett ekonomiskt hållbart sätt.

– Ser vi till produktionen klarar vi att producera 2 283 000 ton under året, mot fjolårets 2 271 000 ton. Produktionsökningen beror på att den malm vi nu bryter har ännu högre järnhalt, vilket möjliggjort en högre produktionsvolym.

  Linus Styrman, ekonomichef, Kaunis Iron:

  – Ser vi till omvärlden så har 2023 präglats av krigs- och krisrubriker, men för vår bransch har 2023 varit betydligt lugnare. Året har präglats av en stabil efterfrågan på våra produkter och järnmalmpriset har utvecklats mer stabilt och legat mellan 115 och 150 USD per ton. En relativt hög nivå. Att vi dessutom har våra intäkter i just dollar påverkar våra intäkter positivt eftersom den svenska kronan varit svagare.

   Den 1 december 2022 levererade Mark- och miljödomstolen sin dom, de beviljade Kaunis Iron ett nytt utökat miljötillstånd. Domen kommer efter överklaganden under 2024 överprövas i Mark- och miljööverdomstolen.

   Dagertun:

   – Domen rymde ett verkställighetsförordnande som möjliggjorde att vi kunde starta en rad förberedande investeringar i verksamheten för att förbereda för att så småningom ta de nya dagbrotten Sahavaara och Palotieva i drift.

    Styrman:

    – En av de stora investeringarna har varit utbyggnaden av anrikningsverket med en ny flotationsanläggning för att omhänderta de nya malmtyperna och klara att rena dessa till samma högkvalitativa slutprodukt.

    – Vi har också utvecklat vår organisation där vi omorganiserat koncernledningen och tillsatt nya befattningar med bland annat en hållbarhetschef och en inköpschef. Vi förstärker också vår HR-avdelning.

     Dagertun:

     – Under 2023 firade Kaunis Iron 5 år som företag, vilket
     vi firade med vår personal och lokalsamhället. Det är också värt att nämna att vi har ett fortsatt starkt exempellöst stöd av pajalaborna, en aktuell attitydundersökning genomförd under 2023 visar att inte mindre än 94 procent är positiva till vår verksamhet. Stödet för en utökad verksamhet med två nya dagbrott är hela 90 procent. Vilket får ses som fantastiskt. Det om något borgar för att vi har goda förutsättningar att förverkliga vår vision att etablera en gruvnäring för kommande generationer i Tornedalen.

     Ladda ner hela bokslutskommunikén nedan eller läs den här.

     För mer information

     Klas Dagertun, vd: klas.dagertun@kaunisiron.se, 070-591 00 41
     Linus Styrman, ekonomichef: linus.styrman@kaunisiron.se, 072-724 44 00


     Ämnen

     Kategorier

     Regioner


     I Pajala, 10 mil norr om Polcirkeln och mitt i vackra Tornedalen, hittar du Kaunis Iron.

     Vi är ett nytt och modernt gruvbolag som bryter järnmalm som vi sedan förädlar och säljer till världsmarknaden. Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar redan kraftigt efterfrågat bland världens stålverk.

     Kontakter

     Välkommen till Kaunis Iron!

     I Pajala, 10 mil norr om Polcirkeln och mitt i vackra Tornedalen, hittar du Kaunis Iron.

     Vi är ett nytt och modernt gruvbolag som bryter järnmalm som vi sedan förädlar och säljer till världsmarknaden. Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar redan kraftigt efterfrågat bland världens stålverk.

     Kaunis Iron

     Bert-Ove Johanssons väg 8
     984 91 Pajala
     Sverige