Gå direkt till innehåll
Överdomstol slår fast: Kaunis Irons tillstånd gäller

Pressmeddelande -

Överdomstol slår fast: Kaunis Irons tillstånd gäller

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd för ett återkallande av Kaunis Irons nuvarande miljötillstånd.
– Det här är givetvis en upprättelse för oss, tillståndet vi har gäller, konstaterar Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron.

Det hela startade 2018 när Naturvårdsverket ansökte om ett återkallande av Kaunis Irons nu gällande miljötillstånd, man menade att verksamheten inte bedrevs i enlighet med tillståndet och att det skulle dras tillbaka. Men, Mark- och miljödomstolen fann tillståndet giltigt, så Kaunis Iron kunde fortsätta sin verksamhet med nuvarande drift och produktionsvolym.

Naturvårdsverket valde då att inte överklaga den domen.

Men det gjorde däremot Älvräddarna och ytterligare fyra intressenter, de begärde att Mark- och miljööverdomstolen skulle ta upp ärendet om ett återkallande av miljötillståndet.

Nu har den begäran alltså avslagits av den högre instansen Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.

Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron:

– Det betyder att vårt miljötillstånd är giltigt. Det har domstolen nu beslutat. Det är principiellt väldigt viktigt att svensk industri vet att utfärdade miljötillstånd gäller, de kan inte plötsligt återkallas. Så den här domen välkomnas nog av fler än oss.

– Vi har alltså i fyra års tid varit felaktigt anklagade för att bedriva en verksamhet som saknar tillstånd. Vi är alltså oskyldiga till det påståendet. Det känns givetvis bra att få lägga hela det här ärendet till handlingarna och att vi nu istället kan fokusera framåt på de aktuella förhandlingarna om ett nytt, utökat tillstånd, konstaterar Dagertun.

   Ämnen

   Kategorier

   Regioner


   I Pajala, 10 mil norr om Polcirkeln och mitt i vackra Tornedalen, hittar du Kaunis Iron.

   Vi är ett nytt och modernt gruvbolag som bryter järnmalm som vi sedan förädlar och säljer till världsmarknaden. Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar redan kraftigt efterfrågat bland världens stålverk.

   Siktet är inställt på en årsproduktion motsvarande 2,1 miljoner ton färdig produkt.

   Kontakter

   Relaterat innehåll

   Välkommen till Kaunis Iron!

   I Pajala, 10 mil norr om Polcirkeln och mitt i vackra Tornedalen, hittar du Kaunis Iron.

   Vi är ett nytt och modernt gruvbolag som bryter järnmalm som vi sedan förädlar och säljer till världsmarknaden. Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar redan kraftigt efterfrågat bland världens stålverk.

   Kaunis Iron
   Bert-Ove Johanssons väg 8
   984 91 Pajala
   Sverige