Gå direkt till innehåll
Nya rekordnivåer när 2022 summeras

Pressmeddelande -

Nya rekordnivåer när 2022 summeras

Kaunis Iron levererar ett lönsamt 2022 med nya rekordnivåer i produktionen.
Trots en orolig världsmarknad.
– Vi har lyckats med våra ambitioner och mål, konstaterar Kaunis Irons vd Klas Dagertun.

2022 var ett år som präglades av oro. Pandemi, krig och lågkonjunktur. Kaunis Iron lyckades hantera alla utmaningar framgångsrikt och kan nu summera ännu ett lönsamt verksamhetsår i sitt bokslut.

Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron:

– Vi har klarat av att producera och leverera en produkt av rätt kvalitet och kvantitet till våra kunder. Vi har klarat de ekonomiska utmaningar vi mött och gör ännu ett bra och lönsamt år. Det är viktigt för oss. För bygden vi verkar i. Och, ja, för Sveriges gröna industriella omställning.

  Produktionen av järnmalmsprodukter har överträffat 2021 och når nya rekordnivåer. 2,27 miljoner ton mot 2,16 2021.
  En annan milstolpe under året var Mark- och miljödomstolens positiva dom till Kaunis Irons ansökan om ett nytt utökat miljötillstånd.

  – När väl Mark- och miljödomstolens dom från den 1 december 2022 vinner laga kraft kan vi aktivt ta nästa fas i uppbyggnaden av en hållbar gruvindustri för kommande generationer. Med de två nya dagbrotten Sahavaara och Palotieva får vi den tidshorisont vi behöver för att utveckla ytterligare nya brytvärda fyndigheter. En insikt som skänker tillförsikt.

   Under året inledde Kaunis Iron dessutom Sveriges största våtmarksrestaurering.

   Åsa Allan, vice vd, Kaunis Iron:

   – Ett projekt där vi bidrar till både social och ekologisk hållbarhet genom att bygga kunskap hos våra lokala entreprenörer som genomför arbetet samtidigt som vi bidrar till att förbättra klimatet och öka den biologiska mångfalden.

   Fakta 2022:

   • Nettoomsättning: 2,7 miljarder kr.
   • Resultat efter finansiella poster: 827 miljoner kr.
   • Nettomarginal: 30,3%.
   • Produktion järnmalmsprodukter: 2,27 miljoner ton.
   • Soliditet: 66,6%.
   • Eget kapital: 1,8 miljarder.

   Läs hela bokslutskommunikén här.

    Ämnen

    Kategorier

    Regioner


    I Pajala, 10 mil norr om Polcirkeln och mitt i vackra Tornedalen, hittar du Kaunis Iron.

    Vi är ett nytt och modernt gruvbolag som bryter järnmalm som vi sedan förädlar och säljer till världsmarknaden. Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar redan kraftigt efterfrågat bland världens stålverk.

    Siktet är inställt på en årsproduktion motsvarande 2,1 miljoner ton färdig produkt.

    Kontakter

    Välkommen till Kaunis Iron!

    I Pajala, 10 mil norr om Polcirkeln och mitt i vackra Tornedalen, hittar du Kaunis Iron.

    Vi är ett nytt och modernt gruvbolag som bryter järnmalm som vi sedan förädlar och säljer till världsmarknaden. Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar redan kraftigt efterfrågat bland världens stålverk.

    Kaunis Iron
    Bert-Ove Johanssons väg 8
    984 91 Pajala
    Sverige