Gå direkt till innehåll
Thomas Pålsson. Foto: Jimmy Edlund, Burban Studios
Thomas Pålsson. Foto: Jimmy Edlund, Burban Studios

Pressmeddelande -

Ny rapport granskar Länsstyrelsernas roll i tillståndsprocesser

– Länsstyrelsen har helt missat att väga in de ekonomiska och sociala dimensionerna i sin bedömning, säger utredaren Thomas Pålsson. Han menar att behandlingen av Kaunis Irons ansökan om nytt miljötillstånd bekräftar den bild han ger i sin rapport ­– att Länsstyrelserna ofta missar helheten och främst fokuserar på miljömässiga konsekvenser i sina bedömningar, trots att det finns andra myndigheter som har det ansvaret.

Thomas Pålsson, senast generaldirektör vid Statens servicecenter, har på uppdrag av Balanskommissionen skrivit en oberoende analys om de regionala tillsynsmyndigheternas uppdrag och ansvar. Rapporten presenterades idag på ett seminarium arrangerat av Norrbottens Handelskammare och Kaunis Iron.

– Länsstyrelserna ska främja länets utveckling och den regionala tillväxten i sin helhet. Men i fallet Kaunis Iron undertecknades yttrandet inte av landshövdingen eller länsrådet utan av chefen för miljöenheten. Svaret var helt koncentrerat till ekologiska och miljövårdande aspekter som idag kommit att dominera länsstyrelsernas verksamhet, säger Thomas Pålsson.

  Klas Dagertun, VD för Kaunis Iron, hoppas på en förändring.

  – Självklart ska Sverige ha en hård miljölagstiftning. Vi har inget emot att ansökningar granskas och prövas noggrant men vi ser att det behövs en förbättring när det gäller tempot och dialogen, det ska vara lätt att göra rätt och där kan myndigheterna hjälpa till genom en förbättrad kommunikation. Det är också viktigt att det är tydligt vilken myndighet som har vilket ansvarsområde.

  Linda Nilsson, vd för Norrbottens Handelskammare, ser också att tillståndsprocesserna behöver förenklas för att regionens tillväxtresa ska bli av.

  – Fönstret är öppet nu, de globala slutkunderna efterfrågar varor och tjänster som behövs i en hållbar omställning och de finns här i Norrbotten. Om vi inte kommer tillrätta med de långdragna och formaliastyrda tillståndsprocesserna så kommer investeringarna att ske någon annanstans och då riskerar Sverige att inte komma med på resan.

    Rapporten från Balanskommissionen visar att Länsstyrelsernas personalsammansättning och finansiering förändrats de senaste decennierna till att främst fokusera på miljörelaterade frågor.

    – En rekommendation jag ger i rapporten är att ärenden som innehåller målkonflikter mellan olika intressen alltid ska beslutas av landshövdingen. Ett annat förslag är att ärenden som berör tillväxt och regional utveckling skulle handläggas av ett mindre antal länsstyrelser med högre kompetens i ekonomiska och tillväxtfrämjande frågor, säger rapportförfattaren Thomas Pålsson.

    Läs hela rapporten hos Balanskommissionen: Länsstyrelsernas samordnande och sektorsövergripande uppdrag – klarar de av balansen mellan bevarande och utveckling?

    Se hela seminariet i efterhand:

    Tillståndsprocesserna och basindustrins gröna omställning – hur löser vi upp knutarna?

    Ämnen

    Kategorier


    I Pajala, 10 mil norr om Polcirkeln och mitt i vackra Tornedalen, hittar du Kaunis Iron.

    Vi är ett nytt och modernt gruvbolag som bryter järnmalm som vi sedan förädlar och säljer till världsmarknaden. Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar redan kraftigt efterfrågat bland världens stålverk.

    Siktet är inställt på en årsproduktion motsvarande 2,1 miljoner ton färdig produkt.

    Kontakter

    Välkommen till Kaunis Iron!

    I Pajala, 10 mil norr om Polcirkeln och mitt i vackra Tornedalen, hittar du Kaunis Iron.

    Vi är ett nytt och modernt gruvbolag som bryter järnmalm som vi sedan förädlar och säljer till världsmarknaden. Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar redan kraftigt efterfrågat bland världens stålverk.

    Kaunis Iron
    Bert-Ove Johanssons väg 8
    984 91 Pajala
    Sverige