Gå direkt till innehåll
Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron.
Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron.

Pressmeddelande -

Den 29 augusti inleds huvudförhandlingen om Kaunis Irons expansionsplaner

Nu har Mark- och miljödomstolen kungjort huvudförhandling – gällande fortsatt och utökad gruvverksamhet i Tapuli, Palotieva och Sahavaara samt anrikningsverk i Kaunisvaara med start den 29 augusti i Pajala Folkets hus.
– Det känns bra att vi nu kan ta nästa steg i den formella hanteringen av vår ansökan, säger Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron.

Nu är det klart att huvudförhandlingen om Kaunis Irons miljötillstånd för utökad verksamhet med två nya dagbrott inleds den 29 augusti i år.
– Det är en viktig process där vi ska visa att vi även i fortsättningen kan bedriva vår verksamhet på ett säkert och ansvarsfullt sätt, konstaterar Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron, och fortsätter:
– Det är en avgörande prövning för att säkerställa Kaunis Irons framtida möjligheter att bedriva gruvverksamhet. Vi har stora investeringsplaner som ligger och väntar på att vi ska ha klarat ut tillståndsfrågan, så vår plan är givetvis att vi ska klara den här domstolsprövningen.
– Vår målsättning har alltid varit att bygga upp en hållbar och långsiktig gruvverksamhet för kommande generationer, säger Dagertun.

Ur Mark- och miljödomstolens kungörelse:
”I mål M 2090-19, vid Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Kaunis Iron AB ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad gruvverksamhet vid Tapuli, Palotieva och Sahavaara dagbrott med tillhörande verksamhet vid Kaunisvaara anrikningsverk, Pajala kommun. Ansökan omfattar såväl miljöfarlig verksamhet som vattenverksamhet och även ett så kallat Natura 2000-tillstånd. Bolaget har även ansökt om dispens enligt artskyddsförordningen. Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken.”

Var: Lokalen Hästskon, Pajala Folkets hus, Fridhemsvägen 1. Pajala.
När: 29 augusti 2022 med start kl. 10.00, den 30 och 31 augusti 2022 samt den 1 och 2 september 2022 med start kl. 08.30 respektive dag, den 5 september 2022 med start kl. 10.00, den 6–8 september 2022 med start kl. 08.30 respektive dag, den 12 september 2022 med start kl. 10.00 och den 13–15 september 2022 med start kl. 08.30 respektive dag, med eventuell fortsättning den 16 september 2022 kl. 08.30. Huvudförhandlingen kan komma att hållas även om någon part uteblir.
Här kan du läsa mer: Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararen Sixten Olli, Kommunkansliet, Pajala kommun, 984 85, Pajala, tel. 0978-120 62.

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Pajala, 10 mil norr om Polcirkeln och mitt i vackra Tornedalen, hittar du Kaunis Iron.

Vi är ett nytt och modernt gruvbolag som bryter järnmalm som vi sedan förädlar och säljer till världsmarknaden. Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar redan kraftigt efterfrågat bland världens stålverk.

Siktet är inställt på en årsproduktion motsvarande 2,1 miljoner ton färdig produkt.

Kontakter

Välkommen till Kaunis Iron!

I Pajala, 10 mil norr om Polcirkeln och mitt i vackra Tornedalen, hittar du Kaunis Iron.

Vi är ett nytt och modernt gruvbolag som bryter järnmalm som vi sedan förädlar och säljer till världsmarknaden. Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar redan kraftigt efterfrågat bland världens stålverk.

Kaunis Iron
Bert-Ove Johanssons väg 8
984 91 Pajala
Sverige