Gå direkt till innehåll
Tack vare att renarna inte längre vistas längs vägen har antalet viltolyckor på vintern drastiskt minskat. Samverkansprojektet med Sattajärvi koncessionssameby har ökat trafiksäkerheten och skyddat renarna.
Tack vare att renarna inte längre vistas längs vägen har antalet viltolyckor på vintern drastiskt minskat. Samverkansprojektet med Sattajärvi koncessionssameby har ökat trafiksäkerheten och skyddat renarna.

Nyhet -

Samverkan gav resultat: 70 procent färre renolyckor

Kaunis Iron, LKAB, Luleå tekniska universitet, Trafikverket och Sattajärvi koncessionssameby har via ett gemensamt projekt kraftigt reducerat antalet viltolyckor med ren i Pajala.

– Det här bevisar än en gång vad samverkan kan åstadkomma, säger en nöjd Nils-Johan Haraldsson, logistikchef, Kaunis Iron.

Vägsträckan mellan Autio och Peräjävaara på cirka en mil löper genom ett traditionellt vinterbetesland för renarna. Varje dag passerar cirka 200 lastbilar och annan trafik som är relaterad till gruvindustrin. När Kaunis Iron för fem år sedan startade upp gruvverksamheten så ökade antalet trafikdödade renar.

Renarnas närvaro längs vägen orsakar också ökade risker för trafikolyckor med personskador för de som trafikerar vägen.

För att testa att aktivt förändra situationen initierades ett projekt som involverade den aktuella koncessionssamebyn Sattajärvi och de två gruvbolagen LKAB och Kaunis Iron tillsammans med Luleå tekniska universitet och Trafikverket. Kaunis Iron har satsat 400 000 kronor i projektet, väl spenderade pengar, ska det visa sig.

– Det har gett fantastiska resultat. Antalet viltolyckor har minskat med hela 70 procent, konstaterar en nöjd Nils-Johan Haraldsson, logistikchef, Kaunis Iron.

Vad är det då som hänt längs vägsträckan?

– Jo, projektet skapade en ren-utfodringsplats med tillhörande hägn och en automatisk matar-anordning, dessutom en lockande klocka. I hägnet samlar samebyn renarna två månader tidigare än vanligt, så de leds bort från de vägnära betesmarkerna. Hägnet utrustades också med en kamera så att det gick att ha koll på renarnas aktiviteter på distans. Det har även tillgång på vatten intill dess att ny ren snö tillgodoser behovet för renarna.

– Resultatet är över all förväntan. Det här tvååriga projektet har visat att vi med aktiva metoder drastiskt kan förändra situationen, konstaterar Haraldsson och tillägger:

– Dels minskas riskerna för de betande renarna vilket förstås är en lättnad för samebyn, dels skapar vi en väldigt mycket säkrare trafikmiljö för alla trafikanter, inte bara för de som kör transporter för gruvindustrin i området.

Projektet är nu formellt avslutat, men de nya arbetsmetoderna är nu permanentade och möjligheter finns till fler samarbetsprojekt.

– Samhällsekonomiskt är det stora vinster i detta. En verklig win-win för alla parter, säger Haraldsson avslutningsvis.

Fakta projektet "Säkra, hållbara transporter i renskötselområde":

Via tidigare insamling av renar i hage med utfodring från oktober till april ska renhjorden inte exponeras för vägtransporterna på samma sätt som tidigare vintertid. Bland målen för projektet märks att minimera antalet trafikdödade renar och att minimera trafikstörningar på berörda vägar.

Projektet finansierades av Kaunis Iron med 2 x 200 000 kr i direkta projektmedel samt 50 000 kr x 2 i så kallad In kind-finansiering (genomfört arbete kan växlas upp med 50 procent).

Projektet är ett samverkansprojekt med Kaunis Iron, Trafikverket, Boliden, LKAB, Sattajärvi Sameby, LTU och LKAB. Projektet har delfinansierats med medel via Swedish Mining Innovation (SMI) från Vinnova.

I slutrapporten framgår det att projektet varit lyckat, med ett undantag, den elektroniska skällan har haft tekniska problem. Men totalt sett är projektet en framgång.

Ämnen

Regioner

Välkommen till Kaunis Iron!

I Pajala, 10 mil norr om Polcirkeln och mitt i vackra Tornedalen, hittar du Kaunis Iron.

Vi är ett nytt och modernt gruvbolag som bryter järnmalm som vi sedan förädlar och säljer till världsmarknaden. Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar redan kraftigt efterfrågat bland världens stålverk.

Kaunis Iron

Bert-Ove Johanssons väg 8
984 91 Pajala
Sverige