Gå direkt till innehåll
Johan Oja, platschef i Kaunisvaara.
Johan Oja, platschef i Kaunisvaara.

Nyhet -

Så rustas en förstärkt organisation

Nya utbildningar, kompetensutveckling och förstärkt organisation. För Kaunis Irons anrikningsverk innebär 2024 ett hektiskt år med nya utmaningar.
– Vi ska säkerställa en effektiv och säker drift av den nya flotationsprocessen i anrikningsverket, konstaterar Johan Oja, platschef.

Den nya flotationsanläggningen innebär en stor omställning för driftorganisationen som ska köra den nya anrikningsanläggningen. Det finns utmaningar på flera olika sätt, Johan Oja, platschef, poängterar att det kräver mer av alla just nu under uppstarten.
– Det är en jättestor förändring av den befintliga anläggningen. Vår utmaning är att lära oss att hantera den på ett säkert och effektivt sätt, konstaterar Oja.

För att göra det har en lång rad utbildningsinsatser genomförts. En handlar om själva driften av processen, en om mekaniskt underhåll, en om hur man ska hantera de nya kemikalierna som används i flotationsanläggningen på ett säkert sätt och ytterligare en om nya säkerhetsrutiner. Steg för steg ska kompetensen höjas på alla medarbetare som involveras i driften av det nya anrikningsverket. Oja:
– Vi måste förstås lära oss hur vi hanterar de nya kemikalierna, hur de ska lossas, blandas och användas i processen. Vi måste säkerställa att vi hanterar dom på rätt sätt och att vi har kvalitetssäkrade rutiner för alla moment. Dock ska jag vara tydlig med att kemikalierna stannar i vårt industriella kretslopp, det är inget vi ”släpper ut”.

För att klara uppstarten är organisationen förstärkt:
– Vi kommer att ha två extra personer per skift i uppstarten. Sedan så ser vi just nu över hur vi ska förstärka labbet som kommer att få hantera fler prover än normalt, berättar Oja som ändå menar att arbetsprocessen varit fördelaktig då driftorganisationen involverats aktivt i nybyggnationen och förändringsarbetet:
– Vi har fått en bra inblick och lärt oss mycket under uppbyggnaden. Det kommer att underlätta starten av driften.

Ett arbete som kvarstår är att förstärka säkerhetsarbetet på industriområdet:
– Ja, vi behöver få en bättre bild över vilken kapacitet vi har att ingripa om en olycka händer. Vi kommer inrätta en nödlägeskoordinator, en slags intern räddningsledare. Vi behöver säkra att vi har resurser att agera innan räddningstjänsten är på plats. Det hoppas vi ha klart under 2024.
– Sedan ska vi arbeta aktivt för att förbättra det systematiska brandskyddsarbetet på site så att vi ännu bättre säkerställer larm, brandsläckare och vår beredskap.

Dessutom uppdateras rutinerna kring processvattendammen, en uppdaterad manual tas fram, rutiner för underhåll och varningssystem för dammbrott kompletteras, allt får att möta de nya kraven i det nya miljötillståndet.
– Vi ska givetvis kunna driva den nya anläggningen på ett säkert och effektivt sätt i alla delar, konstaterar Oja avslutningsvis.

Ämnen

Regioner

Välkommen till Kaunis Iron!

I Pajala, 10 mil norr om Polcirkeln och mitt i vackra Tornedalen, hittar du Kaunis Iron.

Vi är ett nytt och modernt gruvbolag som bryter järnmalm som vi sedan förädlar och säljer till världsmarknaden. Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar redan kraftigt efterfrågat bland världens stålverk.

Kaunis Iron

Bert-Ove Johanssons väg 8
984 91 Pajala
Sverige