Gå direkt till innehåll
ISO-certifiering av vårt kvalitets- och miljöledningssystem

Nyhet -

ISO-certifiering av vårt kvalitets- och miljöledningssystem

Kaunis Iron är nu ISO-certifierade inom två områden: kvalitet och miljö. Det betyder att externa revisorer granskat våra processer och sett att vi uppfyller de krav som ställs. Kraven handlar om att ha tydliga rutiner och god dokumentation, och att efterleva de arbetssätt man beslutat om.

Åsa Allan, vice VD:

– Certifieringarna är en kvalitetsstämpel på att vi jobbar på ett ansvarsfullt sätt. De är också ett sätt att visa för våra kunder att vi har det här systematiska arbetet, vilket är något som de uppskattar och ibland ställer krav på.

Emma Grönberg, miljöchef:

– Jag upplevde att revisorerna som gjorde certifieringen var positivt överraskade över den nivå vi har, det kanske inte hör till vanligheten när man precis certifierat sig. De var här under en vecka och träffade alla verksamheter inom företaget.

Två certifieringar är alltså av klarade men det finns planer på fler längre fram.

– Även inom de områden där vi nu certifierat oss kommer arbetet att fortsätta, man kan alltid bli bättre och utvecklas ytterligare. Det vi nu ser framför oss närmast i tid är att arbeta med en ISO-certifiering inom arbetsmiljö, ett otroligt viktigt område för oss, säger Emma Grönberg.

Och arbetet är inte avslutat i och med certifieringarna, nu ska ledningssystemet upprätthållas och granskas löpande.

– Nästa gång vi gör revision kommer revisorerna följa upp att vi verkligen har arbetat på det sätt vi angett, så det gäller att hålla i detta. Grunden är ju att det här ska underlätta för våra medarbetare och vara ett hjälpmedel så det är väldigt positivt, avslutar Åsa Allan.

Ur revisionsrapporten:

”Sammanfattning av revisionen visar att Kaunis Iron har byggt ett verksamhetssystem dvs integrerat ledningssystem som på ett påtagligt sätt kombinerar den genuina entreprenörsandan med en strukturerad verksamhetsstyrning, en styrning som tar hänsyn till både affärsmål, företagskultur samt ett tydligt socialt ansvarstagande. Revisionsteamets övergripande intryck är att det finns ett mycket stort engagemang och kunnande inom alla områden inom företaget, både avseende företagets framgång men även den samhällsnytta som skapas. Med högsta ledningens engagemang i kombination med ledningssystemets utformning skapas förutsättningar att ledningssystemets tydligt bidrar till Kaunis Iron resa att uppnå visionen "utveckla världens mest hållbara järnmalm".”

     Ämnen

     Kategorier

     Regioner

     Kontakter

     Välkommen till Kaunis Iron!

     I Pajala, 10 mil norr om Polcirkeln och mitt i vackra Tornedalen, hittar du Kaunis Iron.

     Vi är ett nytt och modernt gruvbolag som bryter järnmalm som vi sedan förädlar och säljer till världsmarknaden. Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar redan kraftigt efterfrågat bland världens stålverk.

     Kaunis Iron
     Bert-Ove Johanssons väg 8
     984 91 Pajala
     Sverige