Gå direkt till innehåll
Starkt folkligt stöd för utökad verksamhet

Pressmeddelande -

Starkt folkligt stöd för utökad verksamhet

En ny opinionsundersökning av Kantar Sifo visar att hela 88 procent av Pajalaborna ställer sig bakom en utökad verksamhet med två nya dagbrott.

– Det känns givetvis bra att vi har ett brett folkligt stöd för en fortsatt och utökad verksamhet, säger Åsa Allan, vice vd, Kaunis Iron.

Precis som 2021 är det hela 95 procent av medborgarna i Pajala kommun som anser att Kaunis Irons verksamhet har en positiv påverkan på samhället i Pajala. De nu aktuella planerna att öppna två nya dagbrott, Sahavaara och Palotieva, möts också av positiva reaktioner. 88 procent är positiva till en utökad verksamhet med fler dagbrott.

Åsa Allan, vice vd, Kaunis Iron:
– Det är förstås positivt för oss att även en utökad verksamhet, som givetvis kommer att ha en påverkan på samhället, välkomnas av medborgarna. Det är trots allt bara åtta procent som säger sig vara negativa till en utökad verksamhet.

Undersökningen visar också på att bilden av företaget blir allt mer positiv, jämfört med 2021 ökar bland annat andelen unga kvinnor i åldrarna 18-34 år som kan tänka sig att jobba inom gruvverksamheten med hela 10 procent till 78 procent.
– Det är viktigt för vårt arbete med att bli en jämställd arbetsplats. Det är också noterbart att även bland de som är kritiska till vår verksamhet finns det en andel som kan tänka sig att jobba hos oss i alla fall. 2021 var den andelen 23 procent, i år har den andelen vuxit till 46 procent.

  Förtroendet för Kaunis Iron stärks också generellt, från 85 procent 2021 till 87 procent 2022.

  – Vårt miljöarbete verkar göra ett bra intryck på medborgarna. Då har vi ändå genomgått en tillståndsprocess där många kritiska röster medverkat i medierna och ifrågasatt vårt miljöarbete och riskerna kring verksamheten. Trots det har Pajalabornas tilltro stärkts.

  – 65 procent ansåg att vi tog ansvar för miljön 2021, nu är den siffran hela 74 procent. Det är en betydande ökning som stärker oss, det är trots allt de som bor och lever här som berörs mest av vår verksamhet.

  Undersökningen baseras på intervjuer med boende i Pajala i ett statistiskt säkerställt urval och har genomförts av Kantar Sifo under oktober i höst.

  – Det är viktigt för oss att få veta vad allmänheten tycker om oss och vårt agerande. Det är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Så därför är vi också tacksamma till alla som medverkat och svarat på undersökningen, konstaterar Åsa Allan.

   Ämnen

   Kategorier

   Regioner


   I Pajala, 10 mil norr om Polcirkeln och mitt i vackra Tornedalen, hittar du Kaunis Iron.

   Vi är ett nytt och modernt gruvbolag som bryter järnmalm som vi sedan förädlar och säljer till världsmarknaden. Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar redan kraftigt efterfrågat bland världens stålverk.

   Siktet är inställt på en årsproduktion motsvarande 2,1 miljoner ton färdig produkt.

   Presskontakt

   Linnea Sidenmark

   Linnea Sidenmark

   Kommunikatör 073- 070 23 76

   Relaterat innehåll

   Välkommen till Kaunis Iron!

   I Pajala, 10 mil norr om Polcirkeln och mitt i vackra Tornedalen, hittar du Kaunis Iron.

   Vi är ett nytt och modernt gruvbolag som bryter järnmalm som vi sedan förädlar och säljer till världsmarknaden. Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar redan kraftigt efterfrågat bland världens stålverk.

   Siktet är inställt på en årsproduktion motsvarande 2,1 miljoner ton färdig produkt.

   Kaunis Iron
   Bert-Ove Johanssons väg 8
   984 91 Pajala
   Sverige