Gå direkt till innehåll
Fordonsflottan ska ställa om

Nyhet -

Fordonsflottan ska ställa om

En del av färdplanen handlar om att se över möjligheterna att ställa om fordonsflottan så att den blir fossilfri till 2025. Ett högt mål som kräver noggrann kartläggning och testning av olika bränslealternativ. Nu planerar Kaunis Iron för nästa steg som handlar om att bestämma väg.

Att köra tunga lastbilar långa sträckor i temperaturer som ibland sjunker till – 40° C är en stor utmaning när det handlar om att bli fossilfri. Det har ingen gjort tidigare, men det är något som Kaunis Iron jobbar på att uppnå.

Fas 1 – kartläggning
I första fasen handlade det om att kartlägga vilka möjligheter det fanns att köra vägtransporterna fossilfritt.

– Vi tittade på allt ifrån drivmedel som naturgas och HVO100 till eldrivet och möjligheten till laddstationer längs vägen. Här hade vi hjälp av Energikontor Norr för att göra kartläggningen. Det vi kom fram till i den utredningen var inte att välja elvägen som vi först trodde, trots att tekniken kommit långt, förklarar Lars Wallgren som är ansvarig för fordonsprojektet.

– Förutom oklarheter kring vem som ska finansiera, ansvara för och underhålla en elvägsanläggning, var det oklart om fordonstillverkarna skulle välja att satsa på fordon för elvägar. Däremot kom vi fram till att möjligheterna att kunna ladda längs vägen är rätt så goda och att utvecklingstakten när det gäller eldrift som försörjs via batterier var och är väldigt hög, fortsätter Lars Wallgren.

Fas 2 – tester
Från gruvan går lastbilarna med en lastvikt på 63 ton och totalvikt på 90 ton till Pirttijärvi. En sträcka på 160 kilometer. Med tester ville man se hur långt det var möjligt att köra på el.

– Vi provade att lasta 15 ton på en prototyp som Volvo tagit fram och 80 av de totalt 160 kilometrarna gick bra att köra på el. Det serietillverkas även eldrivna lastbilar som kan ta laster på ca 25 ton, men fortfarande är dessa lastbilar för små för oss. Däremot finns chans att hitta en tvist med andra lösningar, hoppas Lars Wallgren.

Fas 3 – vägval
Planeringen för fas 3 är igång, men innan den kan genomföras måste beslutet om fortsatt tillstånd bli klart, vilket blir i början
av nästa år.

– För vår del vet vi inte än vilken väg vi ska välja. Där tekniken kommit längst är mot eldrivet men det finns ingen tillverkning av lastbilar i den storleken vi behöver. Samtidigt kommer vi att slåss med andra förbrukare om tillgången till el, menar Lars Wallgren.

En del av färdplanen är att redan nu se över möjligheten att tanka lastbilarna med fossilfria HVO100, men här behöver även tillgång och pris vägas in.

– Om efterfrågan ökar och tillgången blir begränsad kanske det inte ens går att få fram drivmedel. Dessutom vet vi inte hur prisbilden kommer att se ut om det blir svårigheter att hinna få fram så att det täcker behovet. Arbetet kommer nu att gå vidare, säger Lars Wallgren. 

Välkommen till Kaunis Iron!

I Pajala, 10 mil norr om Polcirkeln och mitt i vackra Tornedalen, hittar du Kaunis Iron.

Vi är ett nytt och modernt gruvbolag som bryter järnmalm som vi sedan förädlar och säljer till världsmarknaden. Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar redan kraftigt efterfrågat bland världens stålverk.

Siktet är inställt på en årsproduktion motsvarande 2,1 miljoner ton färdig produkt.

Kaunis Iron
Bert-Ove Johanssons väg 8
984 91 Pajala
Sverige