Gå direkt till innehåll
Michael Palo kör dagligen de nya vägsträckorna. Foto: Joel Henriksson
Michael Palo kör dagligen de nya vägsträckorna. Foto: Joel Henriksson

Nyhet -

Bättre vägar för tyngre trafik mellan Kaunisvaara och Svappavaara

Nu är tre nya vägsträckor klara. Det är Trafikverket som rustat förbifarten Masugnsbyn, förbifarten Vittangi och sträckan mellan Anttis och Lovikka.

Projektet som går under namnet Malmtransporter Kaunisvaara–Svappavaara (MaKS) innebär att Trafikverket rustar totalt 16 mil väg för bättre framkomlighet för malmtransporter och trafiksäkerhet. Projektet är uppdelat i flera deletapper. Under hösten blev förbifart Masugnsbyn, förbifart Vittangi och sträckan Anttis-Lovikka klara.

Den nya vägen vid förbifart Masugnsbyn är 5,7 kilometer lång med en bredd på åtta meter. Här har parkeringsfickorna bland annat blivit större än standard för att även stora transporter ska kunna göra kortare stopp. Även en skoterport har byggts för att skoteråkare ska kunna passera vägen på ett säkert sätt.

Förbifart Vittangi handlar om en sträcka på 6 kilometer söder om byn. Här har vägen förbättrats och trafikmiljön inne i byn har blivit säkrare.

Vägen mellan Anttis och Lovikka har även den förstärkts och breddats. Korsningar, skarpa kurvor och krön har anpassats till den ökade trafiken så att transporterna kan ske på ett trafiksäkert sätt. Inne i Anttis har två busshållplatser byggts. Även bullerplank ingår i projektet.

– Med de nya vägarna har det blivit ett skönare underlag att köra på och mycket säkrare, både för oss som kör den tunga trafiken men också för övriga bilister. Dessutom slipper nu byborna trafiken genom byarna, menar Michael Palo som dagligen kör lastbil mellan Kaunisvaara och Svappavaara.

Just nu pågår Trafikverkets arbete med att rusta vägen mellan Junosoando och Masugnsbyn. En sträcka på cirka 1 mil. 

Välkommen till Kaunis Iron!

I Pajala, 10 mil norr om Polcirkeln och mitt i vackra Tornedalen, hittar du Kaunis Iron.

Vi är ett nytt och modernt gruvbolag som bryter järnmalm som vi sedan förädlar och säljer till världsmarknaden. Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar redan kraftigt efterfrågat bland världens stålverk.

Siktet är inställt på en årsproduktion motsvarande 2,1 miljoner ton färdig produkt.

Kaunis Iron
Bert-Ove Johanssons väg 8
984 91 Pajala
Sverige