Åsa Allan blir vice VD i Kaunis Iron

Åsa Allan blir vice VD i Kaunis Iron

​Åsa Allan utses till vice VD för Kaunis Iron. I sin nya roll får Åsa ett tydligt ansvar för bolagets strategiska frågor inom hållbarhet, prospektering och kommunikation.

Imponerade bokslut för Kaunis Iron

Nettoomsättningen 2019 uppgick till 1 619 mkr med ett resultat efter finansiella poster på 389 mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till hela 491 mkr.

Positiva besked i tillståndsfråga

Med bara några dagar kvar till jul får Kaunis Iron ett positivt besked. Mark och miljödomstolen meddelar att de har för avsikt att samordna Naturvårdsverkets begäran om återkallelse av nuvarande tillstånd för gruvdriften i Tapuli, Pajala kommun, med bolagets ansökan om ett nytt tillstånd. – Väldigt klokt och glädjande, ett rationellt beslut, konstaterar Anders Sundström, styrelseordförande Kau

Klas Dagertun ny VD på Kaunis Iron

Klas Dagertun ny VD på Kaunis Iron

Den 1 september 2019 tillträder Klas Dagertun som verkställande direktör för Kaunis Iron AB. Han blir också verkställande direktör i koncernmodern Kaunis Holding AB och systerföretaget Malmtransport Norr AB.

PM: Ansökan om nytt verksamhetstillstånd lämnat

PM: Ansökan om nytt verksamhetstillstånd lämnat

Idag kl 15.00 har vår ansökan om nytt verksamhetstillstånd lämnats in till Mark- och miljödomstolen i Umeå.

Kompletterande samråd kring nytt miljötillstånd

Kompletterande samråd kring nytt miljötillstånd

​Kaunis Iron AB planerar att ansöka om ett helt nytt tillstånd enligt miljöbalken för brytning av järnmalmsfyndigheterna Tapuli, Palotieva och Sahavaara samt för bearbetning av malmen från dessa i Kaunisvaara anrikningsverk i Pajala Kommun.

Debattartikel: ”slår oproportionerligt hårt mot norra Sverige”

Debattartikel: ”slår oproportionerligt hårt mot norra Sverige”

Regeringens gröna skatteväxling slår oproportionerligt hårt mot norra Sverige, där både exportnäringen och jobb i glesbygd hotas.